Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Şəxsi təsərüfatlarda

Şəxsi təsərüfatlarda: Heyvandarlıq:

Iri buynuzlu mal qara (baş) Qoyun və keçi (baş) ət istehsalı (diri çəkidə ton) Süd (ton) Yun (ton)
1098 3979 132,5 768,0 4,1

Quşçuluq

Quişların sayı (baş) Yumurta  (min ədəd)
12278 486

Arıçılıq

Arı alilələrinin sayı (ədəd) Bal istehsalı  (ton)
4477 18,1

Taxılçılıq

Əkin sahəsi (ha) Məhsul (ton) Hektara məsuldarlıq (sentner) Payızlıq taxıl əkini (ha)
Buğda arpa buğda arpa buğda arpa Buğda arpa
24,0 8,0 78,9 21,8 32,9 27,3 19,0 13,0

Bitkiçilik:

Tərəvəz (ton) Kartof (ton) Bostan bitkiləri (ton)
0,9 0,7 63,0

Baramaçılıq

 

 

Barama istehsali (kq)
578,0


 

Keçidlər